Ikony
Find a dealer/service center

Suunto Core Používateľská príručka -

Ikony

display icons Essential

V prístroji Suunto Core sa zobrazujú nasledujúce ikony:

icon alarm Essentialbudík
icon alti-baro moderežim alti-baro
icon auto profileautomatický profil
icon back returnspäť/návrat
icon battery lowbatéria vybitá
icon button indicatorindikátor tlačidla
icon button lockzámok tlačidiel
icon compass linekompasová ryska
icon compass moderežim kompasu
icon depth meter profileprofil hĺbkomera
icon down decreasenadol/zníženie
icon forward acceptvpred/potvrdiť
icon quick exitrýchly koniec
icon time moderežim času
icon up increasenahor/zvýšenie
icon weather trendindikátor tendencie počasia