Používanie režimu ALTI & BARO
Find a dealer/service center

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie režimu ALTI & BARO

Používanie režimu ALTI & BARO

V režime Alti & Baro môžete zobraziť aktuálnu nadmorskú výšku, barometrický tlak alebo hĺbku ponoru pri šnorchlovaní. Režim ponúka štyri profily: automatic, altimeter, barometer a depth meter (pozrite si časťNastavenie profilov). V režime Alti & Baro môžete v závislosti od používaného profilu používať rôzne zobrazenia.

Using altibaro mode core