Μονάδες
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Οδηγίες χρήσης - 2.0

Μονάδες

Οι μονάδες εμφανίζονται στο μετρικό ή το αγγλικό σύστημα. Το σύστημα μονάδων μπορεί να αλλάξει από το μενού επιλογών, επιλέγοντας GENERAL (ΓΕΝΙΚΑ) » Formats (Μορφές) » Unit system (Σύστημα μονάδων).