Mga Unit
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Mga Unit

Idi-display ang mga unit sa metric o imperial system. Maaaring baguhin ang unit system sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Formats (Mga Format) » Unit system (Unit system).