Suunto Spartan Sport Wrist HR - Характеристики - Подсветка
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Подсветка

Подсветката има два режима: автоматичен и превключване. В автоматичния режим, подсветката се включва при всяко докосване на екрана или натискане на бутон.

В режима на ръчно включване, можете да включите подсветката, като докоснете екрана с два пръста. Подсветката остава включена, докато не докоснете екрана с два пръста отново.

Подсветката е в автоматичен режим по подразбиране. Можете да промените режима, както и яркостта на подсветката, от настройките в General (Общи) » Backlight (Подсветка).

бележка:

Яркостта на подсветката влияе на издръжливостта на батерията. Колкото по-ярка е подсветката, толкова по-бързо се изтощава батерията.

Подсветка в режим на готовност

Когато не използвате часовника активно чрез докосване на екрана или натискане на бутоните, той влиза в режим на готовност след една минута. Дисплеят е включен, но при някои условия на ниска осветеност екранът може да не се вижда добре.

За да подобрите четимостта при условия на ниска осветеност, можете да използвате подсветката в режим на готовност. Това е подсветка с ниска яркост, която е включена през цялото време.

Можете да превключвате подсветката в режим на готовност от настройките в General (Общи) » Backlight (Подсветка) » Standby (Режим на готовност).

Макар че яркостта на подсветката в режим на готовност е доста ниска, тя намалява общата трайност на батерията, тъй като е включена непрекъснато.