Automatické pozastavenie
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

Automatické pozastavenie

Automatické pozastavenie

Funkcia Automatické pozastavenie pozastaví zaznamenávanie aktivity, keď je vaša rýchlosť nižšia ako 2 km/h. Keď sa rýchlosť zvýši nad 3 km/h, zaznamenávanie automaticky pokračuje.

Funkciu Automatické pozastavenie môžete zapnúť a vypnúť pre každý športový režim na webovej lokalite Movescount alebo v rozšírených nastaveniach pre športový režim.