Indikátor zostávajúcej pamäte
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.0

Indikátor zostávajúcej pamäte

Indikátor zostávajúcej pamäte

Ak viac ako 50 % záznamníka nebolo synchronizovaných s webovou lokalitou Movescount, na športových hodinkách Suunto Traverse sa po otvorení záznamníka zobrazí upozornenie.

memory left indicator

Upozornenie sa nezobrazuje, ak je nesynchronizovaná pamäť plná a v športových hodinkách Suunto Traverse sa začnú prepisovať staré záznamy.