Използване на Automatic (Автоматичен) профил
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на Automatic (Автоматичен) профил

Профилът Automatic (Автоматичен) превключва между профилите Altimeter (Алтиметър) и Barometer (Барометър) в съответствие с движението ви. Когато профилът Automatic (Автоматичен) е активен, устройството автоматично превключва между интерпретирането на промени във въздушното налягане като промени в надморската височина или в климатичните условия.

automatic

Не е възможно да измервате климатичните промени и промените в надморската височина едновременно, тъй като и двете причиняват промяна в околното въздушно налягане. Product name усеща движението по вертикала и превключва към измерване на надморска височина, когато е необходимо. Когато се показва надморска височина, тя се актуализира с максимално забавяне от 10 секунди.

Ако сте на постоянна надморска височина (под 5 метра движение по вертикала в рамките на 12 минути), Product name интерпретира всички промени в налягането като климатични промени. Интервалът на измерване е 10 секунди. Отчитането на надморска височина остава стабилно и ако времето се промени, ще видите промяна в отчитането за въздушно налягане при морско равнище.

Ако се движите в надморската височина (над 5 метра движение по вертикала в рамките на 3 минути), Product name интерпретира всички промени в налягането като движения в надморската височина.

В зависимост от това кой профил е активен, можете да отворите изгледите за профили Altimeter (Алтиметър) или Barometer (Барометър) с View.

бележка:

Когато използвате профила Automatic (Автоматичен), иконите за барометър или алтиметър не се показват на дисплея.