Започване на тренировка
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Започване на тренировка

За да започнете тренировка:

  1. Навлажнете контактните повърхности и си сложете колана за сърдечен ритъм (по желание).
  2. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  3. Натиснете Next, за да влезете в Exercise (Тренировка).
  4. Превъртете опциите за спортен режим със Start Stop или Light Lock и изберете подходящ режим с Next.
  5. Часовникът автоматично започва да търси сигнал от колан за сърдечен ритъм, ако избраният спортен режим използва такъв колан. Изчакайте часовника да ви извести, че сигналът за сърдечен ритъм и/или GPS са намерени, или натиснете Start Stop, за да изберете Later (По-късно). Часовникът продължава да търси сигнала за сърдечен ритъм/GPS.
    След като сигналът за сърдечен ритъм/GPS бъде намерен, часовникът започва да показва и записва данни за сърдечния ритъм/GPS.
  6. Натиснете Start Stop, за да започнете да записвате тренировката си. За да отворите менюто с опции, задръжте Next натиснат (вижте Допълнителни опции в спортните режими).

starting exercise Ambit2