Profiili baromeeter kasutamine
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Kasutusjuhend - 2.0

Table of Content

Profiili baromeeter kasutamine

Profiilis baromeeter kuvatakse praegune merepinna õhurõhk. See põhineb sätete menüü kaudu sisestatud etalonväärtustel ja pidevalt mõõdetaval absoluutsel õhurõhul. Teave etalonväärtuste määramise kohta: Etalonväärtuste määramine.

Muutused merepinna õhurõhus kuvatakse graafiliselt ekraani keskmisel real. Ekraanil kuvatakse viimase 26 tunni teave 15-minutilise salvestusintervalliga.

Kui profiil baromeeter on aktiveeritud, on ekraanil kuvatud baromeetriikoon. Teave režiimi kõrgusmõõdik/baromeeter profiilide määramise kohta: Profiili määramine.

Kui aktiveeritud on profiil baromeeter, kuvab Suunto Ambit2 järgmist teavet.

  • ülemine rida: praegune merepinna õhurõhk
  • keskmine rida: viimase 27 tunni (tunnise jäädvustusintervalliga) merepinna õhurõhu andmetega diagramm
  • alumine rida: temperatuur, kellaaeg või kõrguse väärtus (vahetage nupuga View)

baro mode

Kõrguse väärtus on viimane režiimis kõrgusmõõdik/baromeeter kasutatud kõrgus. See võib olla üks järgmistest:

  • profiilis baromeeter määratud kõrguse etalonväärtus,
  • viimane profiilis automaatne logitud kõrgus enne profiili baromeeter aktiveerimist.
MÄRKUS:

Kui kannate seadet Suunto Ambit2 randmel, tuleb see temperatuuri täpseks määramiseks ära võtta, sest kehasoojus mõjutab temperatuuriväärtust.