Paggamit sa Time na mode
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Gabay ng Gumagamit - 2.0

Table of Content

Paggamit sa Time na mode

Paggamit sa Time na mode

Ipapakita sa iyo ng Time na mode ang sumusunod na impormasyon:

  • itaas na row: petsa
  • gitnang row: oras
  • ibabang row: magpapalit-palit sa pagitan ng weekday, segundo, dalawahang oras at lebel ng baterya gamit ang View.

time mode