Nastavenie hodnoty deklinácie
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Nastavenie hodnoty deklinácie

Na zaistenie presných údajov kompasu nastavte presnú hodnotu deklinácie.

Papierové mapy sú orientované na zemský severný pól. Kompasy však ukazujú na magnetický severný pól – oblasť nad Zemou, do ktorej sa zbiehajú magnetické siločiary. Pretože magnetický a zemský severný pól neležia v jednom mieste, musíte v kompase nastaviť deklináciu. Uhol medzi magnetickým a zemským severným pólom je vaša deklinácia.

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Umiestnenie magnetického severného pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internete (napríklad www.magnetic-declination.com).

Mapy pre orientačný beh sú však kreslené vo vzťahu k magnetickému severnému pólu. To znamená, že pri používaní máp pre orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Postup uloženia hodnoty deklinácie:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku general (všeobecné).
  3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Declination (Deklinácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  5. Vypnite deklináciu výberom možnosti alebo vyberte položku W (západ) alebo E (východ).
  6. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodnotu deklinácie.
  7. Stlačením tlačidla Next potvrďte nastavenie.

setting declination Ambit2

TIP:

Nastavenie kompasu môžete otvoriť podržaním stlačeného tlačidla View v režime Compass (Kompas).