เริ่มต้น
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เริ่มต้น

เริ่มต้น

อุปกรณ์ Suunto Ambit2 R ของคุณจะเริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องชาร์จ USB โดยใช้สาย USB

การชาร์จแบตเตอร๊่ที่หมดจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ปุ่มจะถูกล็อคขณะที่ต่อสาย USB

เพื่อเริ่มการใช้งานนาฬิกา:

  1. connect USB cable Ambit2

  2. disconnect USB cable

  3. select language Ambit2

  4. change settings Ambit2

  5. charge