โหมดกีฬา
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

โหมดกีฬา

โหมดกีฬา

ใช้โหมดกีฬาเพื่อบันทึกการออกกำลังและดูข้อมูลหลากหลายขณะออกกำลังกาย

คุณสามารถเข้าโหมดกีฬา ได้ด้วยการกดปุ่ม Start Stop ในโหมด Time

using exercise modes AMBIT2 R