Pag-adjust sa contrast ng display
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pag-adjust sa contrast ng display

Maaari mong dagdagan o bawasan ang contrast ng display ng iyong Suunto Ambit2 R.

Para ayusin ang contrast ng display sa mga setting:

  1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Pindutin ang Next para makapasok sa mga General (Pangkalahatan) na setting.
  3. Pindutin ang Next para makapasok sa Tones/display (Mga tone/display).
  4. Mag-scroll sa Display contrast (Contrast ng display) gamit ang Light Lock at pumasok sa pamamagitan ng Next.
  5. Dagdagan ang contrast gamit ang Start Stop, o bawasan ito gamit ang Light Lock.
  6. Bumalik sa mga setting gamit ang Back Lap, o pindutin nang matagal ang Next para lumabas mula sa menu ng mga opsyon.

adjusting display contrast