Umerjanje merilnih enot POD in naklona
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Priročnik za uporabo - 2.0

Umerjanje merilnih enot POD in naklona

Suunto Ambit2 S samodejno umeri enoto Power POD, ko jo najde. Merilno enoto POD lahko tudi ročno umerite kadar koli med vadbo.

Kako ročno umeriti merilno enoto POD:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Nehate poganjati kolo in dvignite noge s pedal.
 3. z gumbom Light Lock se pomaknite na možnost Calibrate Power POD (Umeri enoto Power POD) in jo izberite z gumbom Next.

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 S začne umerjati enoto POD in vas obvesti, ali je umerjanje uspelo ali ne. Vrstica na dnu zaslona prikazuje trenutno frekvenco, ki se uporablja z enoto Power POD. Prejšnja frekvenca je prikazana v oklepajih.

calibration ongoing Ambit2

Če ima vaša merilna enota POD funkcijo samodejne nične vrednosti, jo lahko v napravi Suunto Ambit2 S vklopite ali izklopite.

Kako vklopiti ali izklopiti samodejno nično vrednost:

 1. Ko je umerjanje končano, pritisnite Start Stop.
 2. z gumbom Light Lock nastavite samodejno nično vrednost na On/Off (Vklopljeno/izklopljeno) in jo potrdite z gumbom Next.
 3. Počakajte, da se nastavljanje dokonča.
 4. Postopek ponovite, če nastavljanje ne uspe ali če se povezava z merilno enoto POD prekine.

set auto zero

Naklon lahko umerite pri merilnih enotah POD, ki uporabljajo frekvenco CTF (Crank Torque Frequency).

Kako umeriti naklon:

 1. Ko je umerjanje merilne enote POD končano, pritisnite Start Stop.
 2. z gumbom Light Lock nastavite pravilno vrednost, navedeno v priročniku za enoto POD, in jo potrdite z gumbom Next.
 3. Počakajte, da se nastavljanje dokonča.
 4. Postopek ponovite, če nastavljanje ne uspe ali če se povezava z merilno enoto POD prekine.

calibrate slope