CE
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Priročnik za uporabo - 2.0

CE

Suunto Oy izjavlja, da je ta zapestni računalnik skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.