Osvetlitev ozadja
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Uporabniški priročnik - 2.4

Osvetlitev ozadja

Osvetlitev ozadja

S pritiskom Light Lock vključite osvetlitev ozadja.

backlight

Po privzetih nastavitvah se osvetlitev ozadja za nekaj sekund vključi, nato pa se samodejno izključi.Tako je v načinu Normal (Običajni).

Na voljo so štirje načini osvetlitve ozadja:

Mode (Način):

  • Normal (Običajni):Osvetlitev ozadja se vključi za nekaj sekund, ko pritisnete Light Lock in ko se sproži budilka.
  • Off (Izklopljeno):Osvetlitev ozadja se ne vključi, ko pritisnete tipko ali ko se sproži budilka.
  • Night (Nočni):Osvetlitev ozadja se vključi za nekaj sekund, ko pritisnete katero koli tipko in ko se sproži budilka.
  • Toggle (Preklapljanje):Osvetlitev ozadja se vključi, ko pritisnete tipko Light Lock in ostane vključena, dokler ponovno ne pritisnete tipke Light Lock.

Ura Suunto Ambit3 Peak ima dve nastavitvi za osvetlitev ozadja:eno »splošno« in eno za športne načine.

Splošno nastavitev za osvetlitev ozadja lahko spreminjate v nastavitvah ure v meniju General (Splošno) » Tones/display (Toni/zaslon) » Backlight (Osvetlitev ozadja).Glejte Prilagajanje nastavitev.Splošno nastavitev lahko spremenite tudi v storitvi Movescount.

V športnih načinih lahko uporabljate enak način za osvetlitev ozadja kot splošna nastavitev (privzeto), ali pa v naprednih nastavitvah v storitvi Movescount za vsak športni način določite drugačen način.

Poleg načina lahko nastavite tudi svetlost osvetlitve ozadja (v odstotkih), in sicer v nastavitvah ure v meniju General (Splošno) » Tones/display (Toni/zaslon) » Backlight (Osvetlitev ozadja) ali v storitvi Movescount.

NASVET:

Ko sta tipki Back Lap in Start Stop zaklenjeni, lahko osvetlitev ozadja še vedno vključite, tako da pritisnete tipko Light Lock.