การกันน้ำ
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การกันน้ำ

Suunto Ambit3 Peak กันน้ำ 100 เมตร/330 ฟุต/10 บาร์ ค่าความลึกมาจากความลึกที่เกิดขึ้นจากการดำน้ำจริงและมีการทดสอบแรงดันน้ำที่ใช้ในหลักสูตรการทดสอบการกันน้ำของ Suunto ซึ่งหมายถึงสามารถใช้นาฬิกากับการว่ายน้ำหรือดำผิวน้ำ แต่ไม่ควรใช้สำหรับการดำน้ำลึก

หมายเหตุ:

คุณสมบัติการกันน้ำจะไม่เท่ากับระดับความลึกตามปกติ เครื่องหมายการกันน้ำจะอ้างอิงตามความหนาแน่นของอากาศ/ความแน่นของน้ำคงที่ในระหว่างการอาบน้ำฝักบัว การอาบน้ำ การว่ายน้ำ การดำน้ำในสระว่ายน้ำ และการดำน้ำตื้น

เพื่อรักษาคุณสมบัติการกันน้ำ โปรดปฏิบัติดังนี้

  • ไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์อื่นจากที่กำหนดให้ใช้
  • ติดต่อผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto เพื่อรับบริการซ่อมแซม
  • รักษาความสะอาดของอุปกรณ์จากฝุ่นและทราย
  • ไม่พยายามเปิดฝานาฬิกาด้วยตัวเอง
  • หลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ถูกลมแรงและน้ำที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
  • หากถูกน้ำเค็ม ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำจืดทุกครั้ง
  • ห้ามกระแทกหรือทำอุปกรณ์หล่น