Button lock
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Gabay ng Gumagamit - 2.4

Button lock

Kapag nakapindot nang matagal ang Light Lock, maila-lock at maia-unlock ang mga button.

button lock Ambit3

Mapapalitan mo ang galaw ng button lock sa mga setting ng relo sa ilalim ng General(Pangkalahatan) » Tones/display(Mga tone/display) » Button lock(Lock ng button).

May dalawang lock setting ang iyong Suunto Ambit3 Peak: isa para sa pangkalahatang gamit, Time mode lock(Lock ng time mode), at isa para sa kapag ikaw ay nag-eehersisyo, Sport mode lock(Lock ng sport mode):

Time mode lock(Lock ng time mode):

  • Actions only(Mga aksyon lang): Naka-lock ang mga menu na magsimula at mga opsyon.
  • All buttons(Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night(Gabi) na mode.

Sport mode lock(Lock ng sport mode):

  • Actions only(Mga Aksyon lang): Ang Start Stop, Back Lap at ang mga menu ng opsyon ay naka-lock sa panahon ng ehersisyo.
  • All buttons(Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night(Gabi) na mode.
TIP:

Piliin ang setting na lock ng button na Actions only(Mga aksyon lang) para sa mga sport mode para maiwasan ang aksidenteng pagpapasimula o pagpapahinto ng iyong log. Kapag ang mga button na Back Lap at Start Stop ay naka-lock, maaari mo pa ring baguhin ang mga display sa pamamagitan ng pagpindot sa Next at ang mga view sa pamamagitan ng pagpindot sa View.