Mga shortcut
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Gabay ng Gumagamit - 2.4

Mga shortcut

Bilang default, kapag pinindot mo nang matagal ang View sa Time na mode, pinagpapalipat-lipat mo ang display sa maliwanag at madilim. Maaari ring mapalitan ang shortcut na ito sa ibang item ng menu.

Para tumukoy ng shortcut:

  1. Pindutin nang matagal ang Next upang pumasok sa menu ng mga opsyon o pindutin ang Start Stop upang pumasok sa start menu.
  2. Mag-browse sa item sa menu na gusto mong gawan ng shortcut.
  3. Pindutin nang matagal ang View para magawa ang shortcut.
PAALALA:

Hindi magagawa ang mga shortcut sa lahat ng posibleng item sa menu, gaya ng mga indibidwal na log.

Sa ibang mode, ang pagpindot nang matagal sa View ay mag-a-access sa mga una nang natukoy na shortcut. Halimbawa, kapag aktibo ang shortcut, maaari mong puntahan ang mga setting ng compass sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa View.