Тренировки с интервал
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

Тренировки с интервал

С вашия Product name можете да правите насочени тренировки с интервал с помощта на графика за тренировки от Suunto Movescount App.

бележка:

Графикът за тренировки (Workout Planner) изисква Wi-Fi или мобилна интернет връзка. Възможно е при мобилни интернет връзки да бъдат начислени такси за пренос на данни.

Тренировката може да е толкова лека или тежка, колкото пожелаете. Посочете типа, продължителността и целта за всеки сегмент. По желание можете да добавите персонализиран насочващ текст за сегмента.

След като създадете тренировката и синхронизирате отново вашия часовник с приложението, при спортен режим можете да видите тренировките от менюто с опции.

За да започнете насочени тренировки с интервал:

 1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете WORKOUT .
 3. Прегледайте наличните тренировки с бутон Light Lock или Start Stop и изберете чрез бутон Next.
 4. Натиснете бутон Start Stop, за да започнете записа на тренировката си. Насоките започват, когато започне и записът. Дисплеят за тренировки с интервал се показва като последен дисплей в избрания спортен режим.
 5. Завършете или прекратете тренировката си по всяко време, като спрете записа на упражненията по обичайния начин или като влезете в менюто с опции и изберете END WORKOUT.

По време на тренировката часовникът предоставя насоки в реално време във вид на графика на дисплея за тренировка.

interval workout

 • Горен ред: настоящо измерване според целта на сегмента. Например, ако в конкретния сегмент сте посочили горни и долни граници на скоростта, то стойността над графиката показва настоящата ви скорост.
 • Графика: цялостна картина на настоящия сегмент. Горната и долната част от графиката представляват горната и долна граница за сегмента. Левият и десният край на графиката представляват началото и края на сегмента. Линията, начертана в графиката, показва вашите настоящи усилия, съпоставени с продължителността и границите на сегмента.
 • Долен ред: оставащо време, разстояние или калории до завършване на сегмента. Ако сте задали сегментът да е обиколка (сегментът завършва, когато натиснете бутон Back Lap), то тогава долният ред показва кумулативното време на сегмента.

Когато започне следващият сегмент, часовникът ви показва негово обобщение.

interval workout change

 • Стъпка от сегмента
 • Продължителност
 • Целеви граници