Oznámenie o patentoch
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Oznámenie o patentoch

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentovými prihláškami čakajúcimi na schválenie a príslušnými vnútroštátnymi právami:

Hodinky: EP 11008080, EÚ vzory 001332985-0001 alebo 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632

Hrudný pás: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281

Boli podané aj ďalšie patentové prihlášky.