Abiso ng patent
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Gabay ng Gumagamit - 2.4

Abiso ng patent

Abiso ng patent

Ang produktong ito ay protektado ng mga naka-pending na patent application at ng kani-kanilang mga kaukulang pambansang karapatan:

Relo: EP 11008080, mga disenyo ng EU na 001332985-0001 or 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632

HR belt: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281

Naisumite na ang mga karagdagang aplikasyon sa patent.