Патентно известие
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

Патентно известие

Този продукт е защитен от молби за патентоване и съответните им национални права: EP 11008080, EU модели 001332985-0001 или 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,632 (Колан за сърдечен ритъм: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281). Подадени са и допълнителни молби за патентоване.