Автопревъртане
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

Автопревъртане

Наглася часовника ви за автоматично превъртане между дисплеите на спортните режими по време на тренировка, като използва Autoscroll (Автопревъртане).

В Movescount можете да включвате или изключвате Autoscroll (Автопревъртане) за всеки спортен режим и да определите колко дълго да се показват дисплеите.

Можете да включвате или изключвате Autoscroll (Автопревъртане) по време на тренировка без това да влияе върху вашите настройки в Movescount.

За да включите/изключите Autoscroll (Автопревъртане) по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Превъртете до Activate (Активиране) с бутона Light Lock и го изберете с бутона Next.
  3. Превъртете до Autoscroll (Автопревъртане) с бутона Start Stop и го изберете с бутона Next.
  4. Превключете на включено/изключено с бутона Start Stop или Light Lock.
  5. Задръжте бутона Next натиснат за изход.