Връщане
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

Връщане

Product name автоматично запазва началната точка на вашата тренировка, ако използвате GPS. С функцията Връщане, Product name може да ви насочи директно назад към вашата начална точка (или към мястото, на което е било заложено GPS определяне).

За връщане:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Натиснете бутона Next, за да изберете navigation (Навигация).
  3. Превъртете до Find back (Връщане) с бутона Start Stop и го изберете с бутона Next. Насоките за навигация се показват като последен дисплей в избрания спортен режим.