Κουμπιά και μενού
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Οδηγίες χρήσης - 1.1

Table of Content

Κουμπιά και μενού

Το Suunto Ambit3 Vertical διαθέτει πέντε κουμπιά που σάς επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες.

buttons Ambit3

Start Stop:

 • πρόσβαση στο αρχικό μενού
 • έναρξη, παύση ή συνέχιση μιας άσκησης ή χρονομέτρου
 • αυξήστε μια τιμή ή μετακινηθείτε προς τα επάνω στο μενού
 • πατήστε παρατεταμένα για να διακόψετε και να αποθηκεύσετε μια άσκηση

Next:

 • πατήστε για αλλαγή οθονών
 • πατήστε για αποδοχή μιας ρύθμισης
 • πατήστε παρατεταμένα για είσοδο/έξοδο από το μενού επιλογών
 • πατήστε παρατεταμένα για είσοδο/έξοδο από το μενού επιλογών στις λειτουργίες άθλησης

Light Lock:

 • πατήστε για ενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού
 • πατήστε για να μειώσετε μια τιμή ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού
 • πατήστε παρατεταμένα για κλείδωμα/ξεκλείδωμα των κουμπιών

View:

 • πατήστε για αλλαγή της προβολής της κάτω σειράς
 • πατήστε παρατεταμένα για εναλλαγή της οθόνης από φωτεινή σε σκοτεινή
 • πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση σε συντόμευση (δείτε στο Συντομεύσεις)

Back Lap:

 • πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού
 • πατήστε για προσθήκη ενός γύρου κατά τη διάρκεια της άσκησης
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Κατά την αλλαγή των τιμών, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά Start Stop ή Light Lock, μέχρι οι τιμές να αρχίσουν να αλλάζουν ταχύτερα.