Používanie automatického profilu
Find a dealer/service center

Suunto Core Používateľská príručka -

Používanie automatického profilu

Profil automatic prepína medzi profilmi altimeter a Barometer podľa toho, ako sa pohybujete. Keď je aktivovaný profil automatic, v ľavej hornej časti displeja sa zobrazuje ikona auto icon. V závislosti od aktivovaného profilu môžete pomocou tlačidla View prepínať zobrazenia profilov altimeter a barometer.

Keď sa nadmorská výška prístroja mení rýchlosťou 5 metrov za 3 minúty, aktivuje sa profil altimeter. Keď sa nadmorská výška prístroja 12 minút nezmení, aktivuje sa profil barometer.

POZNÁMKA:

Profil automatic by sa nemal používať stále. Niektoré aktivity vyžadujú trvalé aktivovanie profilu barometer, aj keď sa možno pohybujete (napríklad pri surfovaní). Inými slovami, v niektorých situáciách musíte vybrať vhodný profil ručne.