OHUTUS
Find a dealer/service center

Suunto Essential Kasutusjuhend -

OHUTUS

OHUTUS

Ettevaatusabinõude tüübid

HOIATUS:

kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST:

kasutatakse toimingu või olukorra puhul, mis põhjustab seadme kahjustusi.

MÄRKUS:

kasutatakse olulise teabe rõhutamiseks.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS:

ÄRGE KASUTAGE AKVALANGIGA SUKELDUMISEL.

HOIATUS:

TOOTE KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB TEKKIDA ALLERGILINE REAKTSIOON VÕI NAHAÄRRITUS VAATAMATA SELLELE, ET MEIE TOOTED VASTAVAD ASJAKOHASTE STANDARDITE NÕUETELE. SELLISEL JUHUL LÕPETAGE KOHE TOOTE KASUTAMINE JA PIDAGE NÕU ARSTIGA.

ETTEVAATUST:

VÄLTIGE KIIREID TEMPERATUURIMUUTUSI.

ETTEVAATUST:

ÄRGE KASUTAGE MIS TAHES TÜÜPI LAHUSTEID.

ETTEVAATUST:

ÄRGE TÖÖDELGE PUTUKATÕRJEVAHENDIGA.

ETTEVAATUST:

KÄIDELGE ELEKTROONILISE JÄÄTMENA.

ETTEVAATUST:

ÄRGE LÖÖGE EGA PILLAKE MAHA.