Zobrazenie a zamknutie záznamov
Find a dealer/service center

Suunto Essential Používateľská príručka -

Zobrazenie a zamknutie záznamov

Záznamy zaznamenané záznamníkom v profile altimeter, Barometer alebo depth meter sú uložené v logbook. Môžete uložiť až 10 záznamov. Nový záznam vždy prepíše najstarší záznam v logbook. Ak chcete záznamy uchovať, môžete ich zamknúť. Lock icon core – táto ikona sa zobrazuje, keď je záznam zamknutý. Zamknúť môžete iba 9 záznamov.

Keď otvoríte logbook, zobrazí sa počet odomknutých záznamov. Potom môžete vybrať záznam na zobrazenie alebo zamknutie.

Pri zobrazovaní záznamov sa najskôr zobrazí zoznam dostupných záznamov s časmi a dátumami. V záznamoch môžete prechádzať a potom každý záznam otvoriť a zobraziť súhrnné informácie a podrobné údaje.

Zobrazenie záznamov

V súhrne záznamu sa zobrazuje:

 • súhrnný graf, čas záznamu a najvyšší bod,
 • celkový zostup, trvanie zostupu, priemerná rýchlosť zostupu,
 • celkový výstup, trvanie výstupu, priemerná rýchlosť výstupu,
 • medzičas výškomeru (celkové trvanie záznamu od začiatku) a časy medzi nastavenými bodmi (trvanie od posledného nastaveného bodu).

V detailoch záznamu sa zobrazuje:

 • graf zmien nadmorskej výšky,
 • čas záznamu,
 • nadmorská výška/hĺbka v čase záznamu.

Postup zobrazenia záznamov:

 1. V ponuke memory vyberte položku logbook.
 2. V zozname vyberte záznam.
 3. Vyberte položku View.
 4. Tlačidlami + a - Light prepínajte medzi súhrnmi záznamov.
 5. Detaily záznamu zobrazíte tlačidlom Mode.
 6. Tlačidlami + a - Light zvýšite a znížite rýchlosť prechádzania a zmeníte smer. Hodnotu potvrďte tlačidlom Mode.
POZNÁMKA:

Pri prechádzaní grafom je vaša aktuálna pozícia v strede grafu.

POZNÁMKA:

Súhrny obsahujú iba záznamy o nadmorskej výške.

Zamknutie a odomknutie záznamov

Postup zamknutia alebo odomknutia záznamov:

 1. V ponuke memory vyberte položku logbook.
 2. V zozname vyberte záznam.
 3. Vyberte položku Lock / Unlock.
 4. Záznam zamknite alebo odomknite tlačidlom Mode ALEBO tlačidlom View zrušte operáciu.