Nastavenie budíka
Find a dealer/service center

Suunto Essential Používateľská príručka -

Nastavenie budíka

Prístroj Suunto Essential môžete používať ako budík.

Postup otvorenia funkcie budíka a nastavenie budenia:

  1. V ponuke Menu vyberte položku Time-Date.
  2. Vyberte položku alarm.
  3. Tlačidlami + a - Light zapnite alebo vypnite budík.
  4. Zapnutie alebo vypnutie potvrďte tlačidlom Mode.
  5. Na nastavenie hodín a minút použite tlačidlá + a - Light.

Keď je budík zapnutý, na displeji sa zobrazuje alarm 01 symbol budíka.

Keď budík vyzváňa, môžete ho odložiť alebo vypnúť.

Ak vyberiete možnosť Yes alebo neurobíte nič, budenie sa preruší a reštartuje každých 5 minút, kým ho nezastavíte. Budenie môžete odložiť až 12-krát celkovo na 1 hodinu. Ak vyberiete možnosť No, budenie sa zastaví a reštartuje v rovnakom čase nasledujúci deň.

Setting alarm

TIP:

Keď je aktívne prerušenie budíka, môžete ho v režime time vypnúť podržaním stlačeného tlačidla View.

Zajtra ráno chcete vstávať veľmi skoro. Pred uložením do postele nastavíte budík v prístroji na 6:30. Druhý deň ráno vás budík zobudí o 6:30, ale chcete si ešte 5 minút pospať. Keď sa prístroj spýta, či chcete budenie odložiť, vyberiete možnosť YesYes. Po 5 minútach sa budenie začne ozývať znova. Teraz už vstanete a s chuťou sa začnete pripravovať na cestu. Aký rozdiel môže znamenať päť minút!

POZNÁMKA:

Keď je aktivované odloženie budenia, na displeji bliká symbol budíka. Po vypnutí odloženého budenia symbol budíka prestane blikať.