Pagse-set ng alarma
Find a dealer/service center

Suunto Essential Gabay ng Gumagamit -

Pagse-set ng alarma

Maaari mong gamitin ang iyong Suunto Essential bilang isang alarm clock.

Para puntahan ang alarm clock at i-set ang alarma:

  1. Sa Menu, piliin ang Time-Date.
  2. Piliin ang alarm.
  3. I-on o i-off ang alarma ng gamit ang at - Light.
  4. Tanggapin gamit ang Mode.
  5. Gamitin ang + at ang - Light upang itakda ang mga oras at minuto.

Kapag naka-on ang switch, ang simbolo ng alarma alarm 01 ay lilitaw sa display.

Kapag tumunog ang alarma, maaari mong alinman sa i-snooze o i-off ang alarma.

Kung pipiliin mo ang Yes o walang gagawin, titigil ang alarma at magsisimulang muli kada 5 minuto hanggang sa itigil mo ito. Maaari kang mag-snooze nang hanggang 12 beses para sa kabuuang 1 oras. Kung pipiliin mo ang No, titigil ang alarma at magsisimulang muli sa parehong oras sa kinabukasan.

Setting alarm

TIP:

Kapag naka-on ang snooze, maaari mong i-deactivate ito sa time mode sa pamamagitan ng pananatiling nakapindot sa View.

Gusto mong gumising nang maaga kinabukasan. I-set ang alarma ng iyong sa 6:30 bago ka matulog. Gigisingin ka ng alarma nang 6:30 sa susunod na umaga ngunit gusto mo pang matulong nang 5 minuto pa. Piliin mo ang YesYes kapag tinanong ka ng device kung gusto mong i-snooze. Pagkatapos ng 5 minuto tutunog muli ang alarma. Sa oras na ito tatayo ka na at masayang magsisimulang maghanda para sa iyong biyahe. Anong kabutiha na magagawa ng limang minuto!

PAALALA:

Kumukurap ang simbolo ng alarma kapag naka-activate ang snooze. Kapag naka-deactivate ang snooze, titigil sa pagkurap ang simbolo ng alarma.