Dnevnik 7R
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Dnevnik 7R

Če si želite ogledati statistične podatke o svojih dogodivščinah, pritisnite tipko 7R. Zbirni statistični podatki obsegajo:

  • Obiskana mesta: da mesto šteje kot obiskano, morate v njem opraviti vsaj 1000 korakov
  • Obiskane države: da država šteje kot obiskana, morate v njej opraviti vsaj 1000 korakov
  • Skupni čas v trenutnem mestu
  • Potovalni dnevi v letu*: štejejo samo dnevi, ki ste jih v celoti preživeli vsaj 75 km od domače lokacije
  • Skupna prepotovana razdalja*: skupna prepotovana razdalja brez poti, krajših od 75 km od vaše domače lokacije
  • Največja razdalja od doma*
  • Povprečno dnevno število korakov: 30-dnevno povprečje vseh dni, ko ste napravili več kot 1000 korakov

* Domača lokacija mora biti opredeljena. Glejte Domača lokacija.

Po statističnih podatkih se pomikate s tipko 7R ali spodnjo tipko.

7Rlogbook

Poleg števila obiskanih držav in mest si lahko ogledate imena obiskanih krajev.

  1. Ko ste v pogledu obiskanih mest ali obiskanih držav, držite pritisnjeno tipko 7R, da odprete seznam imen.
  2. Po seznamu se premikate s tipko 7R in spodnjo tipko.
  3. Seznam zaprete s sredinsko tipko.
OPOMBA:

Suunto Kailash uporablja geografsko zbirko podatkov GeoNames skladno z licenco Creative Commons Attribution 3.0. Podatkovna zbirka v uri Suunto Kailash vsebuje podatke o več kot 6.000 krajih po svetu. Merila za izbor se razlikujejo od države do države in upoštevajo geografsko velikost in število prebivalcev posamezne države.