Toni in vibriranje
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Toni in vibriranje

Toni in vibriranje

Opozorila s toni in vibriranjem se uporabljajo za obvestila, alarme in druge pomembne dogodke. Ločeno ju lahko nastavljate v meniju z možnostmi pod GENERAL (SPLOŠNO) » Tones & Vibra (Toni in vibriranje).

Za vsako vrsto opozorila lahko izberete med temi možnostmi:

  • All on (Vse vklopljeno): vsi dogodki sprožijo tone/vibriranje
  • All off (Vse izklopljeno): noben dogodek ne sproži tonov/vibriranja
  • Buttons off (Gumbi izklopljeni): vsi dogodki razen pritiska na gumbe sprožijo tone/vibriranje