เริ่มต้น
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เริ่มต้น

เริ่มต้น

การเริ่มต้นใช้งาน Suunto Kailash ของคุณเป็นครั้งแรกนั้นรวดเร็วและง่าย เวลา วันที่และสถานที่จะมีการตั้งค่าโดยอัตโนมัติหากนาฬิกาได้รับสัญญาณ GPS

  1. ปลุกนาฬิกาได้โดยการกดปุ่ม 7R ค้างจนไฟหน้าจอติด

startup

  1. เลือกภาษาด้วยปุ่ม 7R หรือปุ่มล่างและยืนยันด้วยปุ่มกลาง

select language Kailash

  1. ดำเนินการต่อกับการตั้งค่าหน่วยวัดและรูปแบบเวลา
  2. รอจนนาฬิกาจับสัญญาณดาวเทียมได้และอัปเดตเวลา วันที่และตำแหน่งที่ตั้ง ถ้านาฬิกาไม่ได้รับสัญญาณจีพีเอส ทำการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
  3. ทางเลือก: จับคู่กับสมาร์ทโฟนของคุณ ดูที่ การจับคู่กับแอป Suunto 7R