การปรับการตั้งค่า
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การปรับการตั้งค่า

การปรับการตั้งค่า

คุณสามารถปรับการตั้งค่าทั้งหมดของนาฬิกาจากเมนูตัวเลือก

เพื่อปรับการตั้งค่า:

  1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
  2. เลื่อนขึ้นและลงผ่านเมนูด้วยปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
  3. เข้าสู่การตั้งค่าโดยการกดปุ่มกลาง โดยขึ้นอยู่กับเมนูที่คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนผ่านการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มกลาง
  4. ปรับค่าการตั้งค่าด้วยปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
  5. ยืนยันค่าที่ตั้งใหม่โดยการกดปุ่มกลาง
  6. ออกโดยการกดปุ่มกลางค้าง

adjust settings