โทนเสียงและการสั่น
Find a dealer/service center

Suunto Kailash คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

โทนเสียงและการสั่น

โทนเสียงและการสั่น

การส่งเสียงเตือนและการสั่นเตือนจะใช้สำหรับการแจ้งเตือนภัยและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ทั้งสองแบบสามารถปรับแต่งแยกกันได้จากเเมนูตัวเลือกภายใต้GENERAL (ทั่วไป) » Tones & Vibra (โทนเสียงและการสั่น)

สำหรับแต่ละประเภทการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เปิดทั้งหมด (เปิดทั้งหมด): กิจกรรมทั้งหมดจะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น
  • ปิดทั้งหมด (ปิดทั้งหมด): ไม่มีกิจกรรมใดที่จะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น
  • ปุ่มปิด (ปุ่มปิด): เหตุการณ์ทั้งหมดที่นอกเหนือจากกดปุ่มจะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น