Mga Icon
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Mga Icon

Suunto Kailash ay gumagamit ng mga sumusunod na icon:

IconPaglalarawan
icon alarm KailashPang-araw-araw na alarm:
icon battery KailashAntas sa pagcha-charge ng baterya
icon bluetooth KailashAktibidad ng Bluetooth
icon button-press KailashMga indicator ng pindutan na button
icon chrono KailashChronograph
icon down-decrease KailashPababa/bawasan
icon flashlight KailashFlashlight
icon signal KailashLakas ng GPS signal
icon incomingcall KailashPapasok na tawag
icon message KailashMensahe/abiso
icon missedcall KailashHindi nasagot na tawag
icon next-confirm KailashSusunod/kumpirmahin
icon pauseNa-pause/inihinto
icon waypoint KailashPunto ng interes
icon settings KailashMga Setting
icon storm KailashAbiso ng bagyo
icon sunrise KailashPagsikat ng araw
icon sunset KailashPaglubog ng araw
icon up-increase KailashPataas/dagdagan