Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Režim Nerušiť
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Režim Nerušiť

Režim Nerušiť

Režim Nerušiť je nastavenie, ktoré stlmí všetky zvuky a vibrácie, takže je veľmi užitočnou voľbou pri nosení hodiniek napríklad v divadle alebo v akomkoľvek prostredí, kde chcete, aby hodinky fungovali ako zvyčajne, ale v tichosti.

Zapnutie režimu Nerušiť:

  1. Keď sa zobrazuje ciferník, podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte ponuku skratiek.
  2. Stlačením stredného tlačidla aktivujte režim Nerušiť.

V tomto režime aktivujte obrazovku stlačením akéhokoľvek tlačidla. Keď je obrazovka zapnutá, stlačením pravého horného tlačidla vypnete režim Nerušiť.

Ak máte nastavený budík, zaznie ako bežne a deaktivuje režim Nerušiť, ak neodložíte budenie budíka.