Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Údaje - Oznámenie o patentoch
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Oznámenie o patentoch

Oznámenie o patentoch

Tento výrobok je chránený patentmi a patentovými prihláškami čakajúcimi na schválenie a príslušnými národnými zákonmi: Zoznam aktuálnych patentov je uvedený na stránke:

www.suunto.com/patents

www.valencell.com/patents

Boli podané aj ďalšie patentové prihlášky.