Beleženje dejavnosti
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.0

Beleženje dejavnosti

Beleženje dejavnosti

Uporabljajte športne načine (glejte Športni načini) za beleženje dejavnosti in ogled različnih informacij med dejavnostjo.

Ob dobavi ima ura Suunto Traverse en športni način: Hiking (Pohodništvo). Zaženite beleženje, tako da pritisnete tipko START in nato tipko NEXT, da odprete meni RECORD (BELEŽENJE).

Dokler je v uri le en športni način, se beleženje takoj zažene. Če dodate druge športne načine, boste morali izbrati tisti športni način, ki ga želite uporabljati, in nato pritisniti tipko NEXT, da zaženete beleženje.

NASVET:

Beleženje lahko tudi hitro zaženete, tako da pridržite tipko START.