Kazalnik preostalega pomnilnika
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Uporabniški priročnik - 2.0

Kazalnik preostalega pomnilnika

Kazalnik preostalega pomnilnika

Če več kot 50 % dnevnika ni sinhroniziranega s storitvijo Movescount, ura Suunto Traverse ob vstopu v dnevnik prikaže opomnik.

memory left indicator

Ko je nesinhronizirani pomnilnik poln in Suunto Traverse začne prepisovati stare dnevnike, se opomnik ne prikaže.