Button lock
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Gabay ng Gumagamit - 2.0

Button lock

Kapag nakapindot nang matagal ang BACK LAP, maila-lock at maia-unlock ang mga button.

button lock Traverse

Mapapalitan mo ang galaw ng button lock sa mga setting ng relo sa ilalaim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Tones/displayTones (Mga Tunog/display) / Button lockButton lock (Lock ng button).

Ang iyong Suunto Traverse ay may dalawang opsyon sa pag-lock:

  • Actions only (Mga Aksyon lang): Naka-lock ang mga menu na magsimula at mga opsyon.
  • All buttons (Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night (Gabi) na mode.
TIP:

Piliin ang Actions only (Mga aksyon lang) na setting ng button lock para sa mga sport mode upang maiwasan maiwasan ang aksidenteng pagsisimula o pagpapahinto ng iyong log. Kapag ang mga button na BACK LAP at START ay naka-lock, maaari mo pa ring baguhin ang mga display sa pamamagitan ng pagpindot sa NEXT at ang mga view sa pamamagitan ng pagpindot sa VIEW.