Indicator ng nalalabing memory
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Gabay ng Gumagamit - 2.0

Indicator ng nalalabing memory

Indicator ng nalalabing memory

Kung higit sa 50% ng memory ng relo ang hindi pa na-synchronize gamit ang Movescount, ipinapakita ng Suunto Traverse ang isang paalala kapag papasok ka sa logbook.

memory left indicator

Ang paalalang ito ay hindi ipinapakita kapag puno na ang naka-unsyc na memory at sinisimulan na ng Suunto Traverse na i-overwrite ang mga lumang log.