Track back
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Gabay ng Gumagamit - 2.0

Track back

Gamit ang Suunto Traverse maaari mong muling baybayin ang iyong ruta anumang oras habang nagre-record sa tulong ng display na breadcrumb.

Maaari ka ring mag-navigate ng isang track mula sa logbook na may mga naka-record na aktibidad na kinabibilangan ng GPS data. Sundin ang parehong pamamaraan katulad ng sa Navigating a route. Mag-scroll sa Logbook (Logbook) sa halip na sa Routes (Mga Ruta), at pumili ng log para magsimulang mag-navigate.