Σημείωση ευρεσιτεχνίας
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Οδηγίες χρήσης - 2.0

Table of Content

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από τις εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670, US7489241. Έχουν υποβληθεί πρόσθετες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.