Beleženje dejavnosti
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.0

Beleženje dejavnosti

Beleženje dejavnosti

Uporabljajte športne načine (glejte Športni načini) za beleženje dejavnosti in ogled različnih informacij med dejavnostjo.

Ura Suunto Traverse Alpha ima ob dobavi nastavljene tri športne načine: Hiking (Pohodništvo), Hunting (Lov) in Fishing (Ribolov). Beleženje začnete tako, da pritisnete tipko START in nato NEXT, da odprete možnost RECORD (BELEŽENJE).

Dokler je v uri le en športni način, se beleženje takoj zažene. Če ste dodali še druge športne načine, izberite želenega in pritisnite tipko NEXT, da začnete beleženje.

NASVET:

Beleženje lahko hitro začnete tudi tako, da pridržite tipko START.