Toni in vibriranje
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Uporabniški priročnik - 2.0

Toni in vibriranje

Toni in vibriranje

Opozorila s toni in vibriranjem se uporabljajo za obvestila, budilke in druge ključne dogodke. Oboje lahko ločeno prilagodite v meniju z možnostmi GENERAL (SPLOŠNO) » Tones/display (Toni/zaslon) » Tones (Toni) ali Vibration (Vibriranje).

Za vsako vrsto opozoril lahko izberete naslednje možnosti:

  • All on (Vse vklopljeno): vsi dogodki sprožijo tone/vibriranje
  • All off (Vse izklopljeno): noben dogodek ne sproži tonov/vibriranja
  • Buttons off (Izklopljene tipke): vsi dogodki razen pritiskov tipk sprožijo tone/vibriranje