Používanie režimu Alti & Baro
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content

Používanie režimu Alti & Baro

Používanie režimu Alti & Baro

V režime ALTI & BARO môžete zobraziť aktuálnu nadmorskú výšku alebo barometrický tlak vzduchu. Ponúka tri profily: Automaticky, Barometer a Výškomer. Informácie o nastaveniach profilov, viď Nastavenie profilov.

Keď ste v režime ALTI & BARO, môžete v závislosti na používanom profile používať rôzne zobrazenia.

Zobrazenia časov východu a západu slnka je k dispozícii, ak je aktivované GPS. Keď nie je GPS aktivované, časy východu a západu slnka sú odvodené od poslednej zaznamenanej hodnoty GPS.